ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.com
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
.info
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.net
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
.org
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
.ca
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
.co
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
.asia
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
.shop
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.biz
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.me
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.site
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
.co.ir
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.id.ir
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.pro
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.vip
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
.academy
8,350,000 ریال
1 سال
8,350,000 ریال
1 سال
8,350,000 ریال
1 سال
.xyz
550,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
.it
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
.cc
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
.us
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.social
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
.expert
13,100,000 ریال
1 سال
13,100,000 ریال
1 سال
13,100,000 ریال
1 سال
.vote
19,100,000 ریال
1 سال
19,100,000 ریال
1 سال
19,100,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده