نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی نقره ایهارد SSD
10گیگابایت


ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت


تعداد سایت 20 عدد


دیتابیس نامحدود


اکانت ایمیل نامحدود


اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل Cpanel / WHM


DNS اختصاصی دارد


تحویل فوری پس از پرداخت

نمایندگی برنزیهارد SSD
5گیگابایت


ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت


تعداد سایت 10 عدد


دیتابیس نامحدود


اکانت ایمیل نامحدود


اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل Cpanel / WHM


DNS اختصاصی دارد


تحویل فوری پس از پرداخت

نمایندگی نامحدودهارد SSD
نامحدود


ترافیک ماهیانه نامحدود


تعداد سایت نامحدود


دیتابیس نامحدود


اکانت ایمیل نامحدود


اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل Cpanel / WHM


DNS اختصاصی دارد


تحویل فوری پس از پرداخت

نمایندگی طلاییهارد SSD
20گیگابایت


ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت


تعداد سایت 30 عدد


دیتابیس نامحدود


اکانت ایمیل نامحدود


اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل Cpanel / WHM


DNS اختصاصی دارد


تحویل فوری پس از پرداخت